Mała Liga Rugby Tag 2023

Zapraszamy na Małą Ligę Rugby Tag
Liga rozpocznie się 16 maja 2023r
o g.1o.0o w Boiska MOSiR Łódź ul Małachowskiego

Spotkania rozgrywać będziemy w dwóch kategoriach: Klasy V/VI i VII/VIII
Gramy po 5 zawodników/zawodniczek a do turnieju można zgłosić 8 osób.

Zgłoszenia przyjmuje do 10 maja 2023 roku
Zbigniew Grądys 502-719-485 lub na mail: biuro@bbrclodz.pl